2020 TSK Muvazzaf Subay Imtihanı Başladı Şartlar Ve Koşullar Nedir ?

Son müracaat zamanı 10 Kasım 2020 SAAT(23.59) a kadar. Müracaat Sitesi Tıklayınız.

Muvazzaf/Sözleşmeli Genel Bilgiler! Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa Kimler Başvurabilir?

1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran;

a. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

b. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

c. Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2. Yurt içinde minimum dört yıl ve daha çok süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş kıymet programlar dikkate alınmamaktadır),

3. Öğrenimlerini yurt haricinde tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4. Son iki senenin Kamu Çalışanı Seçme Imtihanı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üstü olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),

5. Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi yada üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz mevzusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından ilkin Genel Kültür Sınavına doğal olarak tutulacak, bu sınavda başarı göstermiş olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak suretiyle davet yapılacak,

6. Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; boy iki yıl içinde meydana getirilen KPSSP3’den minimum 60 alanlar ve ilave olarak, müracaat kılavuzunda yabancı dil imtihanlarından belirtilen asgari notu almış olanlar,

7. İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içinde meydana getirilen KPSSP3’den minimum 60 alanlar (ek olarak KPSSP121 Lisans puanı minimum 70 olanlar), Gövde Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3’den minimum 60 alanlar (ek olarak KPSSP10 Lisans puanı minimum 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3’den minimum 60 alanlar (ek olarak KPSSP120 Lisans puanı minimum 70 olanlar),

8. Kanuni sebeplerle (tahsil, erteleme vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

9. Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay erbaş ve erler,

10. Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında ‘yedek subay olması imkansız’ sonucu olanlar başvuramazlar.) ,

11. Herhangi bir kurum yada kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazanılmış olduğu mesleki sıfatı sebebi ile ileride derslik değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir. Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini

 

Genel Müracaat Şartları:

 

1. Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Talebe Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ilişkin Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak suretiyle; affa yada zamanaşımına uğramış ya da para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yada soruşturma altında olmamak,

c. Sivil Id askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu pozitif olmak,

e. Herhangi bir hanım/adam ile nikâhsız olarak beraber yaşamamak,

f. Hakkında Yedek Subay olması imkansız sonucu bulunmamak.

2. Terör örgütleriyle fiil birliği içinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yada iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmamak,

4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Talebe Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ilişkin Yönetmelik’teki öteki şartlara haiz olmak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.